กิจกรรม (ปี 2554)

ปี 55      ปี 54

สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับพันธมิตรองค์กรเอกชน และบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดตัว "ภาคีเครือข่าย" เพื่อดำเนินโครงการ "คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย" โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟู เยียวยา รักษา ซ่อมแซม และซ่อมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ และทรัพย์สินของผู้ประสบอุทกภัย เพื่อให้กลับมาตั้งหลักชีวิตได้ดังเดิม โดยมีทั้งการออกช่วยเหลือมอบสิ่งของยังชีพ การเป็นตัวแทนรับบริจาคเงิน สิ่งของ หรือกิจกรรมคลีนนิ่ง เดย์ (รายละเอียด)ร่วมประชุมจัดตั้งภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการ "คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย" ดำเนินการโดย บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) ร่วมกับ บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันวิชาการ รวมถึงโรงพยาบาล และกลุ่มจิตอาสาต่างๆ