ข่าวสาร (ปี 2554)

ปี 55      ปี 54

-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, คอลัมน์ ซีเอสอาร์อินมูฟเมนต์, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4378 (26 ธันวาคม, 2554): หน้า 40.
-การตลาด, ไทยพัฒน์ผุด Thai DRN ศูนย์กลางความรู้ สู้ภัยพิบัติ, สยามธุรกิจ ฉบับที่ 1258 (14 ธันวาคม, 2554): หน้า __.
-HR & Management, เปิด 'Thai DRN' เครือข่ายฟื้นฟูกู้ภัยพิบัติ, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8481 (12 ธันวาคม, 2554): หน้า 21.
-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, ผ่างบฯซีเอสอาร์ลุยมหาอุทกภัย 2554 ธุรกิจโปรยเงิน 10-300 ล้านบาทกู้วิกฤต, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4374 (12 ธันวาคม, 2554): หน้า 40.
-หน้าต่าง CSR, กลยุทธ์การรับมือภัยพิบัติภาคธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8477 (8 ธันวาคม, 2554): หน้า 29.
-ข่าวประชาสัมพันธ์, สถาบันไทยพัฒน์ เปิดตัวข่ายงานทรัพยากรภัยพิบัติ ภาคเอกชน สนับสนุนการทำงานฟื้นฟูขององค์กรธุรกิจหลังน้ำลด, สถาบันไทยพัฒน์ (6 ธันวาคม, 2554).
-หน้าต่าง CSR, 10 คำถามสำหรับผู้นำองค์กรต่อการรับมือภัยพิบัติ, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8463 (24 พฤศจิกายน, 2554): หน้า _.
-หน้าต่าง CSR, แนวการฟื้นฟูในช่วงต้นหลังน้ำลด, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8456 (17 พฤศจิกายน, 2554): หน้า _.
-หน้าต่าง CSR, แผนอาสา CSR ในช่วงประสบภัย, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8449 (10 พฤศจิกายน, 2554): หน้า _.
-หน้าต่าง CSR, อะไรควร-ไม่ควร ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8435 (27 ตุลาคม, 2554): หน้า 23.
-หน้าต่าง CSR, ธุรกิจทำอะไรได้บ้าง นอกจากการบริจาค, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8421 (13 ตุลาคม, 2554): หน้า 29.