กิจกรรม


Thaipat Institute has been recognised by the UN-backed Principles for Social Investment Secretariat (PSI Secretariat), a United Nations Global Compact Initiative, as one of the 50 Social Investment Pioneers in 2012 among the submissions from more than 40 countries and spanning many different sectors and industries. (Read More)
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ภัยพิบัติ...แนวทางการรับมือสำหรับธุรกิจ" ภายใต้โครงการ "Growth SME Society - Tea Talk" จัดโดยศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 1104 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
เปิดตัวหนังสือ แนวทางการรับมือภัยพิบัติสำหรับองค์กรธุรกิจ ในงานแถลงทิศทาง CSR & Sustainability ปี 55 "Reinforcing your CSR" ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับพันธมิตรองค์กรเอกชน และบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดตัว "ภาคีเครือข่าย" เพื่อดำเนินโครงการ "คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย" โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟู เยียวยา รักษา ซ่อมแซม และซ่อมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ และทรัพย์สินของผู้ประสบอุทกภัย เพื่อให้กลับมาตั้งหลักชีวิตได้ดังเดิม โดยมีทั้งการออกช่วยเหลือมอบสิ่งของยังชีพ การเป็นตัวแทนรับบริจาคเงิน สิ่งของ หรือกิจกรรมคลีนนิ่ง เดย์ (รายละเอียด)
ร่วมประชุมจัดตั้งภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการ "คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย" ดำเนินการโดย บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) ร่วมกับ บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันวิชาการ รวมถึงโรงพยาบาล และกลุ่มจิตอาสาต่างๆ